Yonetim Sistemleri Eğitimi


cialis coupon codes

prescription discounts cards

low dose naltrexone allergies

naltrexone experiences redirect

lidocain synthesis

lidocain egis producenthvor.site

 

Yönetim Sistemleri Eğitim programımız, firma bölüm çalışanlarının ve departman amirlerinin, firmalarına yönelik yönetim sistemleri ile ilgili yönetim anlayışını benimseyerek uygulamaya sokmalarını amaçlar. Bu doğrultuda oluşturduğumuz eğitim konuları ve içeriği aşağıdaki şekildedir. Bu eğitimler, alanında uzman başdenetçi ve eğitmenlerimiz tarafından siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

 

Bilindiği üzere yönetim standartlarının ve kuruluşların yapısı düşünüldüğünde bu konu geçmişte daha zor ve karmaşıktı. Son dönemlerde ise standartlarda yapılan revizyonlarla bu zorluklar aşılmış, dolayısıyla birden çok sistemi (örneğin ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS18001) entegre hale getirerek yönetmenin daha kolay, daha etkin ve daha verimli olduğu net biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.


  ISO 9001 Belgesi / Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO'nun tanımı : ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.


 
  ISO 14001 Belgesi / Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 14001 Belgesi yada Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaları ilgilendiren ve tüm firmaların sahip olabileceği bir yönetim modelidir. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ firmadaki bütün süreçleri düzenler ve dokümante edilmesi süreçler arasındaki ilişkilerin kurulmasını ve çevre yönetim sistemi anlayışı ile yönetilmesini sağlar. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi / belgelendirme hizmeti, ürün yada hizmet için alınmaz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ürün yada hizmetin meydana gelmesini sağlayan sistemi oluşturmak için alınan bir belgedir.


 
  TS ISO 18001 OHSAS Belgesi

TS ISO 18001 OHSAS Belgesi yada İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme aşağıdaki başlıklara değinilerek açıklanmıştır.


 
  ISO 22000 Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 22000 Belgesi yada Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Gıda sektöründe hizmet veren firmaları ilgilendiren ve bu firmaların sahip olabileceği bir yönetim modelidir.


 
  ISO 10002 Belgesi / Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme

Müşteri memnuniyetini son derece önemseyen firmalar ISO 10002 sistemini firmalarında kendileri veya danışmanlık firmaları aracılığı ile kurdurarak ve sertifikasyon kuruluşunun yaptığı denetim sonucunda uygunsuzluk yok ise ISO 10002 Belgesi almaya hak kazanırlar. Böylece bu sertifika ile müşterilerine verdikleri önemi de sergilemekteler.


 
  ISO 27001 Belgesi / Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 27001 belgesi standardı, her geçen gün büyümekte olan ISO/IEC 27000 standart serilerinin bir parçası olup, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından Ekim 2005’te yayınlanmış bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Standardın tam adı; ‘ISO/IEC 27001 - Bilgi Teknolojileri – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri – Şartlar’ olarak geçmektedir ama genel olarak ISO 27001 belgesi standardı olarak bilinmektedir.


 
  ISO TS 16949 Belgesi / Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

Otomotiv endüstrisi tedarikçileri yönetim sistemi olan ISO/TS 16949; otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı bir standarttır. Otomotiv sektöründe ve yan sanayisinde sürekli iyileştirilmeye dayanan, hataları önlemenin önemini vurgulayan, tedarik zincirindeki değişkenlikleri ve ziyanı azaltan temel kalite sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşturulmuştur. Kuzey Amerikan QS–9000 Standardı ile Avrupa otomotiv standartlarını (Alman VDA 6.1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) sentezleyerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir.


 
  SA 8000 Belgesi / Sosyal Sorumluluk Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ile şirketlerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri müşterilerin dikkatle izledikleri konular arasında yer alır. SA 8000, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler.


 
 


 
  ISO 13485:2003 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 ISO 13485:2003 Medikal Sektörü Kalite Yönetim Standardı, ISO 9001:2008 standardı temel alınarak oluşturulmuştur, Tıbbı cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standardıdır. Bu standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbı cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

Tıbbı Cihaz Üreticileri içim Kalite Sistemi Hizmetleri

·         Mevcut durum analizi,

·         Süreçlerin belirlenmesi,

·         Kritik kontrol noktalarin belirlenmesi,

·         Proje yöneticisi ve ekibinin belirlenmesi,

·         ISO 13485 Standart eğitimi(Eğitim alan kişi-kişilere eğitim katılım sertifikası)

·         İç kalite denetçiliği eğitimi,

·         Doküman kurulması.

ISO 13485 Faydaları

·         Kuruluş faaliyetlerini sistematik olarak izler,

·         Sistemşn aksayan yönlerini tespit edip, düzeltme olanağına kavuşur,

·         Müşteri memnuniyetini artırır,

·         Mevcut sistemin etkinliğinin sürekliliğini sağlar,

·         Mevcut yasal gerekliliklere uyduğunu ortaya koyar,

·         Ürünlerine CE markalama vurmak için etkin bir yol elde eder,

·         Uluslararası tanınan bir standarda uygun çalıştığını belgeleyerek müşteri portföyünü genişletir,

·         Etkin uygulama sayesinde müşteri şikayetlerinde ürün hatalarında azalma gösterir.