FİNANS EĞİTİMİ


lexapro and weed high

lexapro and weed

lexapro pregnancy reviews

lexapro pregnancy first trimester

jardiance 10 mg coupon

jardiance 10 mg coupon link

prescription drugs discount cards

viagra coupons free

amitriptyline davis pdf

amitriptyline cognitive impairment partickcurlingclub.co.uk

cetirizin wirkstoff

cetirizin dosis read cetirizin wirkung

 

Her Şeyin Başı Finans, Finansın Başı Platform!

 

Şirketinizin globalleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ayakta kalmasının finansal yapısına bağlı olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ya “finans” ile ilgili her şeye hakim misiniz?

Programın Hedefi: 

 

  • Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat üstüne çıkarmak,
  • Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların uzmanlaşmasını sağlamak,
  • Karşılaşacakları tüm yönetimsel problemlerin ve sorunların çözümünde analitik yaklaşıma sahip olarak mikro ve makro bazda analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek,

olarak sıralanabilir.

 

Eğitimin Genel Özellikleri:

 Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde piyasa ve ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki firmalar, firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal altyapıya sahip olmak tüm yöneticiler ve yönetici adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

 Kimler Katılabilir:

 1. Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,

 2.Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profeyonel                                                 adayları, yeni mezun ve öğrenciler,

 3.Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,

 4.Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları