İŞLETMELERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ


cialis cena

cialis 20mg vs 10mg website-knowledge.com

levitra vagy viagra

levitra eteam.ou.edu

is low dose naltrexone addictive

naltrexone buy

prednisolon kol

prednisolon 25 mg mha.dk

abortion at 7 weeks

buy abortion pill

terbinafin hexal

terbinafin actavis

oxcarbazepin spiegel

oxcarbazepin rash stofbrugogrygning.website oxcarbazepin intoxikation

 

Görüldüğü üzere, kültür, insan topluluklarının geçmişleri, yaşama ve üretim biçimleri, bunlarla ilgili gelişmeler ve sosyal ilişkileriyle ilgilidir. Örgüt kültürü, toplum kültürünün bir alt ürünü ya da alt kültürüdür. Bu nedenle kültür “bir organizasyonun içindeki kişilerin ve grupların davranışını yönlendiren, normlar, davranışlar, inançlar ve alışkanlıklar sistemi” olarak da tanımlanabilir.

 

Günümüzde örgüt kültürü, kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü örgüt kültürü, işletmenin amaçları, stratejileri ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticilerce seçilen stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır.


NOT: Katılımcılara eğitim notları ve sertifika verilecektir.