KURUMSAL FARKINDALIK EĞİTİMİ


opiate blocker implant

naltrexone depression naltrexone reviews

Amaç: Günümüz iş dünyasında kurumsal farkındalık yetkinliğinin özel bir önemi bulunmak-tadır. Çalıştığı kurumun temel değerlerini ve normlarını anlayamayan, kurumun iç dinamik-lerini bilmeyen bir kişinin başarılı olabilmesi zordur. Kurumun iş yaptığı ve ilişkili olduğu dış kurumların kültürünü tanımayan çalışanların da kurum adına başarılı iş sonuçları alması imkânsızdır. Bu nedenle firma çalışanlarının kurumsal farkındalıklarını artırarak başarılı iş sonuçları almak hedeflenmektedir.
İçerik:

 • -İş Yaşamı Farkındalık Çarkı,
 • -Kişilerin İş Yaşamlarındaki Kritik Gediklerin Tespiti,
 • -Algı Nedir? Algılama nedir?
 • -Dış Dünyanın Algılanması,
 • -İç Dünyamızda Uyum,
 • -Zihin, beden, ruh Uyumu,
 • -Kişisel İhtiyaç ve kaynak analizi,
 • -Başarılı iş ilişkisi için iletişim,
 • -İletişimde Uyum-Ahenk,
 • -Uyumun Anahtar Öğeleri,
 • -İş Yerinde Etkileşim-Hareket- Devinim
 • -İletişim Etkileşimdir
  • *Konuşma
  • *Hitabet, Rica
  • *Geri Bildirim (Hamburger Metodu)
  • *Kurumsal İmaj,
  • *Ateşle ve unut,
 • -NLP ve İş Yaşamında Sihirli Gözlük,
 • -NLP ve İş yaşamında Başarı için MODELLEME
 • -Mükemmellik Çemberi ( Başarmak için neye ihtiyacın var? )4