Kalite Eğitimleri


cialis 20mg koupit

cialis generikum

naltrexone for multiple sclerosis user reviews

naltrexone cost without insurance blog.imam-khomeini.ir

fexofenadin bivirkninger

read fexofenadin uden recept link

                        ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

Kuruluşta Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001:2004 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                                           ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşta Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001:2004 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                                            ISO 9001:2008 KYS Bilgilendirme Eğitimi

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

                                  ISO 9001:2008 KYS İç Denetçi Semineri

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç denetimlere ait esasları ve aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek, bu amaca yönelik olarak kuruluş içi kalite yönetim sistemi denetçisi yetiştirmek.

                            ISO/TS 16949: 2009 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir.

                        OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin OHSAS 18001:2007 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                       OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi

Kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin OHSAS 18001:2007 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                        ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

Kuruluşta Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001:2004 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                                           ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşta Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001:2004 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                                            ISO 9001:2008 KYS Bilgilendirme Eğitimi

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

                                  ISO 9001:2008 KYS İç Denetçi Semineri

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç denetimlere ait esasları ve aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek, bu amaca yönelik olarak kuruluş içi kalite yönetim sistemi denetçisi yetiştirmek.

                            ISO/TS 16949: 2009 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir.

                        OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin OHSAS 18001:2007 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

                       OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi

Kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin OHSAS 18001:2007 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir

Kalite Eğitimleri


  5 S Eğitimi

5 S Eğitimi amacı işyerinde "benim saham, benim fabrikam ve benim makinem" felsefesini harekete geçirerek, çalışanların işyerlerini evleri gibi görmelerini sağlamak ve herkese bir sorumluluk vermektir.5S sanayide temizlik, tertip ve düzen demektir. Eğitim sonunda katılımcılar 5S ile ilgili olarak görülen en temel ve en gerekli bilgileri edineceklerdir.


 
  Ar-Ge Eğitimi

Ar-Ge Eğitimi amacı kuruluşların katma değer yaratan araştırmaya ve yeni ürün ve üretim yöntemi ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerinin daha iyi nasıl olabileceği hakkında katılımcılara en gerekli ve en güncel bilgileri aktarabilmektir.Küreselleşmiş pazarlarında rekabet edebilmek için yeni teknoloji yaratma, özgün ürün geliştirme ve ileri mühendislik bilgi birikiminin önemini göz önünde bulundurarak Ar-Ge etiğinin firmalar için gerekliliği kaçınılmazdır.