İnsan Kaynakları Eğitimi


houston abortion clinic

abortions pictures read

fluticasone nasal spray

over the counter asthma inhalers

metronidazol antabus

metronidazol resistens metronidazol 500 mg uses metronidazol jarabe

 

Günümüzde, işletme başarısında en önemli faktör olan insan kaynakları yönetimi büyük önem kazanmıştır. Modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluştururken, insan kaynaklarını doğru planlayabilmek ve yönetebilmek için konusunda uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple uzmanların ve insan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin bu bilinç ile güncel bilgilere sahip olmaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri zorunludur. İnsan Kaynakları uzmanlık eğitimimiz, bu alanda çalışanlara ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenlere insan kaynakları alanıyla ilgili yetkinlikler ile güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmayı amaçlamaktadır. İnsan kaynakları fonksiyonlarından eleman seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, ücret yönetimi, kariyer planlama, çalışan memnuniyeti, motivasyon ve yetenek yönetimi uzmanlık programında detaylı bir anlatımla ve uygulamalarla işlenmektedir. Kariyer gelişimini insan kaynakları alanında sürdürmek veya kariyer değiştirmek isteyenlerin tercih ettiği insan kaynakları uzmanlık eğitimi, bu alandaki uygulamaları, kullanılan formları en açık ve güncel anlatımla işleyerek katılımcılara gereken detaylı bilgileri vermektedir. İnsan kaynakları eğitiminde en önemli fonksiyonlara veri teşkil eden iş analizi, iş tanımı ve iş gerekleri tüm fonksiyonlar açısından çok önemlidir. İnsan kaynakları uzmanlık eğitimi, eğitmenler tarafından iş analizi ve iş tanımlarına gereken önemin verildiği geniş çerçevesi ile fark yaratan bir uzmanlık programıdır. Program sonunda katılımcılar insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını uygulamalı öğrenecekler, eğitim sonunda işletmelerde insan kaynakları bölümü içinde görev alabilecek, sistemi organize edebilecek ya da sistem kurabilecek seviyede olacaklardır.

Programın Amacı:
Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.
Kimler Katılabilir:
Endüstri ve hizmet işletmelerinin İnsan Kaynakları veya Genel Yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.
İnsan Kaynakları Programı 1998 yılından bu yana kesintisiz eğitimini sürmektedir. 

Günümüzde, işletme başarısında en önemli faktör olan insan kaynakları yönetimi büyük önem kazanmıştır. Modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluştururken, insan kaynaklarını doğru planlayabilmek ve yönetebilmek için konusunda uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple uzmanların ve insan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin bu bilinç ile güncel bilgilere sahip olmaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri zorunludur. İnsan Kaynakları uzmanlık eğitimimiz, bu alanda çalışanlara ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenlere insan kaynakları alanıyla ilgili yetkinlikler ile güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmayı amaçlamaktadır. İnsan kaynakları fonksiyonlarından eleman seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, ücret yönetimi, kariyer planlama, çalışan memnuniyeti, motivasyon ve yetenek yönetimi uzmanlık programında detaylı bir anlatımla ve uygulamalarla işlenmektedir. Kariyer gelişimini insan kaynakları alanında sürdürmek veya kariyer değiştirmek isteyenlerin tercih ettiği insan kaynakları uzmanlık eğitimi, bu alandaki uygulamaları, kullanılan formları en açık ve güncel anlatımla işleyerek katılımcılara gereken detaylı bilgileri vermektedir. İnsan kaynakları eğitiminde en önemli fonksiyonlara veri teşkil eden iş analizi, iş tanımı ve iş gerekleri tüm fonksiyonlar açısından çok önemlidir. İnsan kaynakları uzmanlık eğitimi, eğitmenler tarafından iş analizi ve iş tanımlarına gereken önemin verildiği geniş çerçevesi ile fark yaratan bir uzmanlık programıdır. Program sonunda katılımcılar insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını uygulamalı öğrenecekler, eğitim sonunda işletmelerde insan kaynakları bölümü içinde görev alabilecek, sistemi organize edebilecek ya da sistem kurabilecek seviyede olacaklardır.

Programın Amacı:
Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.
Kimler Katılabilir:
Endüstri ve hizmet işletmelerinin İnsan Kaynakları veya Genel Yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.
İnsan Kaynakları Programı 1998 yılından bu yana kesintisiz eğitimini sürmektedir.