Eğitim Hizmeti


Yönetim sistemleriyle ilgili temel-dokümantasyon ve iç tetkik eğitimleriyle birlikte baş denetçilik eğitimlerini ve İşletmelerin ihtiyaç duydukları diğer teknik konulardaki eğitimleri konularında uzman eğitmenlerimizle sunmaktayız.
  AİLE ŞİRKETİNDE YÖNETİM EĞİTİMİ

                                         AİLE ŞİRKETİNDE YÖNETİM EĞİTİMİ

Bu eğitim aile şirketi yöneticilerini hedeflemektedir. Özellikle aile şirketlerini çağın gereklerine uygun bir biçimde kurumsallaştırmak isteyen ya da ortaya çıkmış birtakım kurumsallaşma sorunları ile başa çıkmak durumunda olan yöneticiler için son derece yararlı bir muhtevaya sahiptir.

 

Öncelikle aile şirketi kavramından başlayarak aile şirketlerinin tüm temel özelliklerini ve temel karakteristiklerini ortaya koymaktadır. Ardından aile şirketlerinin temel kurumsallaşma sorunlarını ele alarak bu sorunlar karşısında uygulanması gereken yaklaşımları, kurumsallaşma süreçleri ve aile şirketleri için uygulanabilecek büyüme ve rekabet stratejileri detaylı olarak ele alınmaktadır.         

EĞİTİM PROGRAMI-EĞİTİM İÇERİĞİ

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Aile Şirketi  Kavramı
2.Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri
3.Aile Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi
4.Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri

5.Aile Şirketleri İçin Yeni Açılımlar
6.Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları
7.Aile Şirketlerinin Yok Olma Nedenleri
8.Kurumsallaşmada Problemleri
9.Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Düzeyi
10.Aile Şirketlerinde Yönetim Şekillerinin Organizasyona Etkileri
11.Aile Şirketlerinin Yönetim Şekilleri
12.Aile Şirketlerinin Yapısal Özellikleri
13.Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecindeki Temel Adımlar
14.Aile Şirketlerinin Anayasası
15.Aile Şirketleri İçin Büyüme ve Rekabet Stratejileri
16.Kurumsallaşma Nedir? Ne Değildir?
17.Kurumsallaşma Sürecindeki Değişimler


 
  ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKLERİ EĞİTİMİ

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKLERİ EĞİTİMİ

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ AMACI

Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimi 'n de günümüz şirketlerindeki yönetici ve yönetici adaylarının çağdaş yönetim teknikleri konularında bilgilerini artırmak, modern yönetimin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar çağdaş yönetim tekniklerine ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. SERTİFİKA: Eğitimi tamamlayan katılımcılar ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ sertifikasına sahip olacaklardır.

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1.Neden daha çok ve daha kaliteli çalışılmalı? 
2.Yönetim, Yönetim Fonksiyonları ve İlkeleri 
3.Norm Kadro
4.Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama 
5.Hedeflerle Yönetim 
6.Etkili İletişim ve Empati 
7.Liderlik ve Motivasyon 
8.Toplantı ve Zaman Yönetimi

9.Takım Çalışması ve Süreç İyileştirme 
11.Astları Verimli Çalıştırma Teknikleri

12.Misyon, vizyon, strateji kavramları

13.Yönetim kavramı

14.Yönetici kavramı

15.Yöneticinin görevleri

16.Yönetici davranışları

17.Yönetim süreci

18.Yöneticinin kaynakları

19.Etkin yönetici

20.Lider kavramı

21.Liderlerin özellikleri

22.Liderlik yaklaşımları

23.Liderlik davranışları

24.Yönetici-Lider arasındaki farklar

25.Lider yöneticiler

26.Kurum Kültürü

27.Misyon, vizyon, değerler

28.İmaj

29.Stratejik planlama

30.Ödül ve ceza