İş Güvenliği Hizmetleri


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ NEDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kalıdırılması veya azaltılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır.