Test Hizmetleri – Ürün Test


CE Belgelendirmesi noktasında Alçak Gerilim Yönetmeliği-EN 60335-1, -EN 60598-1, -EN 61010-1, -EN 60034-1, -EN 60601-1 ve Makine Emniyet Yönetmeliği -EN 60204-1 (TS 10316) testleri, Rosh ve Reach Test hizmetleri, MSDS Kartları konusunda uzman mühendisler tarafından şirketimiz bünyesinde sağlanmaktadır.
  WRAS TEST

 

WRAS:  Water Regulations Advisory Scheme/Su Yönetmeliği Danışma Programı:

   İçme suyu boru hatlarında kullanılan malzemeler Su Temini (Su armatürleri) Yönetmeliği ya da İskoç Byelaws uymuyorsa yalnız Birleşik Krallık' ta değil tüm dünyada kamu şebeke su kaynağından su taşıma amaçlı herhangi bir ürün kullanılırken, ceza gerektiren bir suçtur. Bunlar bir atık su kaynağını yanlış kullanım, aşırı tüketim veya kirlenmeye neden olmamalı ve uygun bir kalite ve standartta olmasını gerektirir.

 

İngiltere de 1999 yılında yayınlanan Su yönetmeliği gereği İngiltere ve Avrupa da tüm ürünler bu testi yaptırma zorunluluğu vardır. Sıhhi tesisat işlemleri montajı yapabilmek için ürünlerin wras testi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Wras testinden geçemeyen ve onaylı olmayan ürünlerin montajı ve üretimi yasaktır. Çünkü Wras testinden geçemeyen veya bu testi yaptırmayan ürünler uluslararası standartlarda tehlikeli kanserojen madde içerip içermediği profesyonel kurumların onayından geçmediği için sağlıklı bir madde denilemez. Bu sebepten dolayı Wras testi için ürün numuneleri EZHAR KURUMSAL firmamız tarafından alınarak en fazla 8 – 9 hafta içerisinde Sonuç çıkmaktadır. Wras testinden kalan ürünler sertifika alamayacaktır. Fakat test raporunu alabilirler. Wras testinden geçen Ürünler artık ulusal ve uluslararası sahada üretimi su yönetmeliğine göre sağlıklı ve temiz anlamına gelmektedir. Test raporu olumlu olan ürünler Sertifika alacaktır.